Xu hướng 2018

Xu hướng 2018-2020 là gì?
Hôm qua ông anh chuyên gia sống ảo innovation hỏi có idea gì không để đốt tiền. Nói một thôi một hồi rồi hẹn mấy hôm nữa anh về, qua rồi bàn. Chắc ý là uống bia rồi bàn.
Sáng nay bác Viện trưởng viện gì có tên nhà thơ nổi tiếng của Đức sang bên mình cũng hỏi: Chú có idee gì không? Nói một thôi một hồi rồi hẹn luôn bác mấy hôm nữa qua rủ bác đi uống bia rồi bàn chuyện đốt.
Tóm lại, xu hướng là gì chưa biết, xu thế là cứ phải đi làm vài quại đã rồi bàn tháng 7 rồi, nhanh quá, chỉ còn cỡ 2 tháng để bàn việc tiêu tiền cho năm sau. Anh em có còn ai cần bàn gì không? Để còn…
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*