TV để ở nhà chẳng bao giờ bật ngoài lúc xem bóng đá

1  
TV để ở nhà chẳng bao giờ bật ngoài lúc xem bóng đá. Hôm nay cao hứng bật lên xem đúng đoạn anh đẹp trai mình cực kì thích đã lấy vợ ? Anh làm ảo thuật với bài trong Now you see me ấy các mẹ huhuhuuuuuuu
Như nào ?
Như nào ?
Như nào ?
Ai cho tôi lương thiện ???
See Translation

22 Comments

    • Xem phần 2 đã buồn vì a í vs chị mới vào nhóm hôn hít các thứ. Giờ a ấy táng cho vỡ đầu luôn, a lấy vợ luôn .
      T xem TV còn hồn nhiên nghĩ bà kia cưới đạo diễn Now you see me chứ =))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*