(TS

(TS.Nguyễn Phương Mai của Đại học Armsterdam, tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng như “Con đường Hồi giáo” đang làm một nghiên cứu về lý do và động cơ khi chọn công việc. Bạn nào có lòng thì dành khoảng 5 phút làm giùm bản khảo sát này (có thể chọn làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt))
Thank you very much for your willingness to participate in my research into work motivation in China, Vietnam, or Japan. The goal of this research is to gauge the differences in preferences of work.
The questionnaire will take approximately 5 minutes of your time.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*