Truyện Nhậm Ngã Hành thời @

Truyện Nhậm Ngã Hành thời @; các kỳ được phát hành 2 số mỗi tuần, vào thứ 2 và thứ 6. Click vào link dưới để đọc 5 kỳ đã xuất bản nhé.
– – – – – – – –
Nếu bạn mê kiếm hiệp của Kim Dung, bạn chắc chẳng lạ gì với nhân vật Nhậm Ngã Hành cùng tuyệt học kungfu Hấp tinh đại pháp – chuyên hút nội công của người khác biến thành nội công của bản thân.
Và thời nay, thời @, đã xuất hiện nhân vật Nhậm Ngã Hành thời @ với tuyệt học “hấp tinh @ đại pháp – hấp dữ liệu khách hàng” chẳng những đã đạt trình độ thượng thừa, xuất quỷ nhập thần mà vươn tới một đỉnh cao mới, thời hiện đại gọi là “trình độ vi diệu”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*