Tôi chơi Phất

Tôi chơi Phất – búc mới được hai năm nay, ngu độn đến mức không biết nhấn nút kết bạn cũng như block. Mãi sau được thằng em dại dạy cho những điều tinh khôn thì mới ra hồn một tý.
Nhưng vẫn không chừa được cái tật ai mời add friend cũng nhấn và cũng tự hào về cái nết chưa từng block hay tống cổ một ai. Tôi quan niệm chơi Phây là để vui, thi thoảng có thưởng thì cũng tốt chứ chả tranh đoạt hay chứng tỏ điều gì.
Nhưng vì những hữu hạn của thằng Mắc – du – côn – bấc nên tôi buộc phải cáo thị lên đây, rằng những bạn nào không tương tác xin vui lòng out ra ngoài hộ cho đặng có chỗ vời những người mới mẻ.
Hoặc lỡ tôi có nhỡ tay hạ chày thì cũng xin đánh cho hai chữ đại xá to như mả cụ.
Hoan hỉ cáo thị, hihi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*