Thông báo đến toàn bộ hệ thống Team Ngân

Thông báo đến toàn bộ hệ thống Team Ngân- bao gồm những bạn lấy hành trực tiếp và thuộc team dưới
8h30 Ngân bắt đầu live tư vấn về các sản phẩm, hệ thống team Ngân còn ai chưa vào nhóm k ạ? Cmt ở đây để Ngân thêm vào nhóm nào

35 Comments

  1. Hạnh Nguyên hihi ô mà nhà c có 2 bác Thắm, 1 bác Thắm ở Nhân Chính, 1 bác Thắm gần nhà Nhân Khang e đang nói bác nào nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*