Thập nhị loại cô hồn chào thua

Thập nhị loại cô hồn chào thua.
Chúng đẳng cô hồn đang ngơ ngác
Ơ kìa bà vãi, ơ kìa…. sao lại tranh cướp đồ của chúng tôi. Hồn chẳng có chốn nương thân chẳng ng thân thích áo quần cúng cho, nên phải nhờ cửa Phật từ bi ăn mày trụ sứ cúng bỏng nẻ áo quần. Thảm thay đã rách đã hàn bụng thì sôi réo miệng thì dớt ra, khốn thay các loại vãi bà tham lam bỏn xẻn cũng như Thanh Đề. Tay thì vơ chân thì dẫm than ôiiiiii, tưởng đến đàn này hưởng nhờ tý chút hương hoa cửa Chùa ai ngờ toàn bọn bất lương. Tham ăn tục uống cướp phần chúng sinh. Rồi một mai cũng thác chả khác nào rồi cũng như nhau, khoanh tay ngắm cảnh cướp phần. Toàn người Dương thế tự bày tự xơi.
Chả hiểu khước chúng sinh có gì ngon, toàn ng đói rách, mất mả, lạc ng thân thích. Chẳng ai cúng thí phải ra cô hồn. Sống thì nuôi miệng qua ngày, thác thì lang thang khắp chốn, vạ đâu cũng nằm. Lúc thì nhành hoa ngọn cỏ lúc thì tít tận ngọn đa, nghe đâu thấy Thí cô hồn thì mau mau kéo đến. Từ hạng chức trọng quyền cao đến hàng gái ở Thanh lâu cũng về, hay là hài nhi nhỏ bé vừa lên hình thì đã lìa xa cõi trần.
Tưng ấy ng tưng ấy kẻ từ gian tà độc ác cho đến hiền lương…. từ cao danh quyền chức đến kẻ thấp hèn nhọ mọn, Nghĩ đến thôi đã thấy ngại rồi chứ đâu còn nghĩ lấy đồ ấy ăn.
Ở đây bạn bè ng quen của e đọc bài này xong xin đừng xơi món “Khước chúng sinh”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*