Sau 1 tuần cố gắng thay đổi thói quen lười tập thể dục của hơn 30 năm nay

Sau 1 tuần cố gắng thay đổi thói quen lười tập thể dục của hơn 30 năm nay. Em đã chính thức bắt đầu đem cục thịt mở vào nơi này.
Đi gym nghiệm ra nhiều điều đó là những thói quen xấu mình phải cần cố gắng thay đổi, chưa nói đến tuổi tác càng ngày càng tăng nếu mình không vận động thì cơ thể càng trở nên cứng đơ khg có sức chiụ đựng dẻo dai.
Quan trọng là cùng đồng hành với những người bạn cùng chung chí hướng sẽ giúp bạn có thêm động lực.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*