phôi nấm nở muộn của em sau 10 ngày cũng ra rồi

1 1
phôi nấm nở muộn của em sau 10 ngày cũng ra rồi, 2 ngày nữa là phôi kia của em mọc lần 3.
các chị sau khi thu hoạch xong, có thể rạch bịch thêm những chỗ khác, để nấm mọc nhé. nhưng nhớ là đừng tưới nước vào chỗ rạch nó sẽ bị vàng như vậy nấm k lên được.
khi nấm nhú lên nhớ đừng tưới vào chân nấm hay chỗ rạch, chỉ tưới khéo để đầu nấm ướt thôi, còn xunh quanh chân nấm hay chỗ rạch k dc bị ướt, tuổi trẻ đời sống
em đã làm thế và nấm lần này của e k bị chết khi mọc mầm nhỏ.
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*