Phở gà home cook

Phở gà home cook – 15 phút có phở gà nóng ăn liền 🙂
Nguyên liệu:
1. Gà nuôi 8 tháng thả tự nhiên trong vườn;
2. Bánh phở khô nhà làm;
3. Rau thơm trong vườn;
4. Nước cốt phở cô đặc gồm: Nấm; và Muối Nguyễn từ nhà hàng Le Tonkin của chị Quỳnh Nguyễn.
* Khách hàng đầu tiên: các thành viên trong gia đình (đều ăn hết xuất và ko để lại nước phở 🙂
Giờ cần cải tiến thời gian chuẩn bị nấu phở và đóng gói qui trình & sản phẩm và mời 3 “khách hàng” tiền năng dùng thử 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*