Ờ thế hoá ra cả nước ta hát chui bài chào cờ gần thế kỷ

Ờ thế hoá ra cả nước ta hát chui bài chào cờ gần thế kỷ?!
Thằng cục phân này muốn ngồi xổm lên bút phê của Bác à? Chính Bác đã sửa từ cho bài hát này khi chọn làm quốc ca đấy.
Mày định giỏi hơn cả cụ tổ nhà mày à???
Ừ mà con hơn cha thì nhà có phúc thật!
Bó tay thằng cục phân!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*