Những ngày này là ngày gì

Những ngày này là ngày gì? Mà sao mình quay cuồng đến vậy?
Bố vừa thoát một cơn lo lắng, tưởng bớt đi một mối lo. Thì con lại lên cơn sốt.
Thằng bé đang sốt nằm bên mà từ khi nó ngủ được tới giờ, trả lời email, điện thoại, sms tới tấp. Hồn nhiên làm giáo án chuẩn bị tinh thần đi dạy ngày mai. Ngày mai con mà sốt thì sao?
Và mình… cũng đã quen với những chuyện thế này.
Nhưng luôn cảm thấy ngại với những lời đã hứa, những người đã hẹn.
I am so sorry!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*