Ngày nay năm nay đang ngồi nhìn bọn triệt lông với viên đánh răng và tự hỏi câu thần chú nào có thể khiến chúng nó tự chui vào hộp carton

1  
Ngày nay năm nay đang ngồi nhìn bọn triệt lông với viên đánh răng và tự hỏi câu thần chú nào có thể khiến chúng nó tự chui vào hộp carton, tự ghi mã hàng nhỉ .
Ngồi nhìn chăm chú đắm đuối mà mãi chưa thấy bọn nó nhúc nhích, hay là mình chưa đủ nội công? Phép thuật của mình chưa đủ mạnh? .
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*