MƯA VÀI HỘT

MƯA VÀI HỘT
Tưởng rằng mưa xoá nỗi buồn
Ngờ đâu dội lại sóng cuồn biển đông
Tưởng rằng mưa ngập Cửu Long
Thì ra vẫn vậy sông Hồng khô ran
Nước từ đâu mắt chứa chan
Ngỡ tôi đang khóc nắng vàng miền Nam
Nắng vàng rơi lá kêu than
Khóc chi gốc mục thân tàn khóc chi?
Đọng mưa vài hột làm gì?
Xin thưa, đọng lại tứ chi giống người
(Mới bơm ga cái hột quẹt này. Giờ đi tìm chỗ bơm ga đỏ 2 con ngươi không thấy. Đành tự mua bình ga về bơm vậy. Canh lúc trời mưa để có cháy nổ gì còn nhờ trời dập lửa. Ta nói nghề chơi phải công phu. Chớ ông anh Khiêm già toàn chơi kiểu công…lu thì dễ cháy khét lắm! Kakaka)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*