Mình cần tuyển 2 bạn ckech ib

Mình cần tuyển 2 bạn ckech ib, tư vấn khách bên page , vì 1 mình k thể nào làm xuể, ngày nào cũng mấy chục tin , page có người 2- 3 tháng chưa ckech . Thề là không phải kiêu mà em bận em k có tgian mò tớiii , có ai hiểu cho iemm .
Cần tuyển gấp 2 bạn biết ckech ib, tư vấn khách chốt đơn cho mình, lương thoả thuận, ngồi nhà vẫn ra tiền khách nhé !!!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*