Làm giáo viên giờ khổ thật

Làm giáo viên giờ khổ thật. Sợ đủ thứ. Sợ không hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Sợ mất lòng sếp. Sợ không sống được bằng lương. Sợ thanh tra giáo án sổ sách. Sợ bình bầu thi đua. Sợ thi giáo viên giỏi. Sợ các cuộc thi. Sợ học sinh không đỗ tốt nghiệp hay không đạt học sinh giỏi. Sợ phụ huynh học sinh phàn nàn. Sợ các phong trào. Sợ học sinh cá biệt. Sợ cải cách giáo dục. Sợ thay chương trình,sách giáo khoa. Sợ nói ra nỗi sợ… Sợ không có chức có danh.
Giờ là sợ mất biên chế.
Khi sợ thế người ta chỉ nghĩ đến …núp hay thoát thân lấy đâu ra yêu nghề và sáng tạo trừ vài cá nhân cố gắng lội ngược dòng?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*