LA BÀN

LA BÀN
Áo mẹ cơm cha hổ thẹn tài
Đầm lầy cuộc sống níu ngày mai
Xe đời lạc bánh trên đèo thẳm
Vạc kiếp nung tàn chốn viễn lai
Lộn giữa phong ba sầu phủ trí
Lăn cùng bão tố nhọc choàng vai
Tâm cơ rũ rượi vì gian khổ
Nghẹn thắt vành tim nhỏ lệ dài
nhỏ Lệ dài tim nghẹn thắt vành
Dòng đời biến chuyển đỏ rồi xanh
Đan dầy ánh mắt màu kinh nghiệm
Dệt kín bờ vai phép thực hành
Vũ bão trời dâng bền sức ngựa
Phong ba đất tạo vững chân thành
Tiềm tàng ý chí hồn thiên địa
Cố gắng tìm theo giấc mộng lành
Giấc mộng an lành cố gắng theo
Hồn nuôi khát vọng nhảy qua đèo
Đâu màng tủi khốn luôn rình rập
Chẳng ngại âu sầu vẫn bám đeo
Núi thẳm rừng sâu bền não vượt
Đầm to biển lớn vững tay chèo
Tâm hồng đã quyết màng chi cực
Gặm nhấm thời gian đuổi chữ nghèo
Tại chữ nghèo kia gặm nhấm thời
Sao đành nuốt tủi lệ thầm rơi
Lòng không giũa luyện thua nghìn kẻ
Trí chẳng mài ôn kém vạn người
biếng nhác trào vây kìm tính đổi
Lo âu trỗi dậy khiến tâm rời
Hồng trần tạo cảnh lừa đôi mắt
Sáng suốt lùa mây để ngắm trời
Lương vũ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*