HỖ TRỢ ĐỪNG GIÚP ĐỠ :

HỖ TRỢ ĐỪNG GIÚP ĐỠ 🙂
Có khác biệt bao la, và có ý nghĩa vô cùng, giữa cố gắng thay đổi người khác và giúp đỡ người đó. Khi bạn giúp đỡ ai đó bạn giúp người đó là chính bản thân người đó; khi bạn cố gắng thay đổi ai đó bạn cố gắng thay đổi người đó theo ý tưởng của bạn. Khi bạn cố gắng thay đổi ai đó bạn cố gắng làm người đó thành bản sao.
Bạn không quan tâm tới người này; bạn có ý thức hệ nào đó, ý tưởng cố định, lí tưởng, và bạn cố gắng thay đổi người này theo lí tưởng. Lí tưởng là quan trọng hơn, con người thực là không quan trọng chút nào.
Thực tế, việc cố gắng thay đổi người khác theo lí tưởng nào đó là bạo hành. Nó là gây hấn, nó là nỗ lực phá huỷ người khác. Nó không phải là tình yêu, nó không phải là từ bi. Từ bi bao giờ cũng cho phép người khác là bản thân người đó. Từ bi không có ý thức hệ, từ bi chỉ là bầu khí hậu. Nó không cho bạn chiều hướng, nó chỉ cho bạn năng lượng. Thế rồi bạn chuyển động, Thế rồi hạt mầm của bạn phải đâm chồi theo bản tính riêng của nó. Không ai ép buộc cái gì lên bạn.
Osho

5 Comments

  1. Hay anh ạ. Đừng nên giúp đỡ hãy hỗ trợ để mọi người tìm được bản thể của chính mình (lúc đó thì hoa sẽ nở theo cách tự nhiên của nó). Mỗi người là một hạt mầm, bông hoa với mầu sắc và hương vị riêng (bạn chỉ hỗ trợ cho hoa nở – bởi sự nở là tự nhiên). 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*