Hai lão nông làm việc thay cho bao nhiêu cán bộ

Hai lão nông làm việc thay cho bao nhiêu cán bộ, cơ quan ở địa phương Bắc Ninh, lật tẩy được 3000 bộ hồ sơ thương binh giả, tránh và thu hồi tiền ngân sách bị chiếm đoạt có thể lên hàng trăm tỷ đồng. Nhưng các quan chức và chính quyền tỉnh này cố tình quyên công của hai cụ, chưa kể quá trình hai cụ bóc trần những hồ sơ giả bị bao nhiêu khốn khó, trả thù http://laodong.com.vn/…/hau-phuong-day-nuoc-mat-cua-hai-ngu…. Không biết sinh ra nhiều quan chức, cơ quan ở địa phương để làm gì?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*