“Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng

“Đất nước bị diệt vong rồi còn có thể phục hưng, nhưng văn hóa nếu bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt”
(Tưởng Giới Thạch)
Thế hệ sau chiến tranh luôn hiểu rõ nhất sự đứt gãy tri thức, văn hoá… Bởi tri thức là con mắt của đam mê và hoa tiêu của tâm hồn. Và giáo dục là khởi nguồn của mọi điều, là gốc rễ sự hưng thịnh của một quốc gia, là nền móng của mọi sự phát triển. Quốc gia mất quy hoạch tổng thể chẳng phải vì thế hệ lãnh đạo trước đó chưa từng được học về quy hoạch?
Ở bất kỳ một quốc gia hay trong một xã hội nào bất kể hạng người nào cũng có thể trở nên xấu xa. Tuy nhiên, giáo viên, bác sỹ và thẩm phán thì tuyệt nhiên không thể! Giáo viên trở nên xấu xa sẽ khiến cả một thế hệ học trò lầm lỡ. Bác sỹ trở nên xấu xa sẽ coi mạng người như cỏ rác. Thẩm phán trở nên xấu xa sẽ làm mất đi sự công bằng của pháp luật. Nếu ba kiểu người này trở nên xấu xa, xã hội sẽ đảo loạn, đạo đức, luân thường về cơ bản là chẳng còn. (ĐKN)
Một ngày mưa bão mà shipper vẫn vô cùng tận tâm. 10h tối về mới mở ra vẫn còn những giọt mưa vương trên bao gói…
Cảm ơn món quà ý nghĩa của group QTKN và các đàn anh đã, đang tạo ra văn hoá truyền lại tri thức, kinh nghiệm cho thế hệ sau đổ máu ít hơn, tiến bước nhanh hơn, lựa chọn con đường bền vững hơn 🙂
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*