Đắng lòng quá

Đắng lòng quá, chừng này tuổi đầu rồi mà ngày ngày mình vẫn phải đến nhà thầy luyện tiếng Anh-Mỹ.
Mà học mãi luyện mãi mà đọc vẫn không đúng, đến độ thầy bảo đây là trường hợp đặc biệt :(.
Cuối cùng đọc báo nhận ra 1 sự thật, mình không bằng 1 con lợn.
Thế nên bị bảo là cái đồ “không bằng cầm-thú” là hoàn toàn chính xác :v :v

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*