CÓ THẾ CHỨ

CÓ THẾ CHỨ
Như vậy là qua một thời gian đưa vào thưc thi đã bộc lộ những bất cập, thông tiền nhưng tắc hậu; “Tiền hậu bất nhất”
Đến nay những bât cập đa được loai bỏ và các qui định phù hợp lại được tái hồi sinh tiền hậu được thông thoáng; ” Tiền hậu đã đồng thuận”
Rõ khổ chỉ tại cái con TT 58 chết tiệt đã làm khổ bao con dân, biết bao người lo đứng lo ngồi, vất vả, mất thời gian, tiền bạc, để đổi đời Bằng từ Giấy sang Folime. Suy cho cùng dù giấy hay folime thì giá trị và tính pháp lý cũng Y Xì mà, có điều là tính bền vững ? nhưng điều đó phụ thuộc và ý thức bảo quản của mỗi người chứ. Còn nếu dùng để quẹt cảm ứng kiểm tra thật giả thì có khi còn nảy sinh nhiều nhiều vấn đề Phức Văn Tạp khác.
Nhưng thôi vấn đề là Thông tư 12 đã khai sinh để kế thừa, thực thi bãi bỏ con TT 58 rồi, Yên tâm đi.
Vĩnh biệt nhé TT 58.
Điều quan trong nhất là ý thức chấp hành Pháp luật về An toàn giao thông của cộng đồng, của mỗi người là yếu tố quyết định đến những rủi ro tai nạn khi tham gia giao thông.
Cầu chúc mọi sự bình an, an toàn cho mọi người, mọi phương tiện khi tham gia giao thộng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*