Có những người

Có những người, dễ thương là vì chưa thể đanh đá, nhún nhường là vì chưa thể lên mặt, tốt bụng là vì chưa thể xấu xa… Tính cách, nhân phẩm 1 người thực sự phải trãi qua nhiều giai đoạn thăng trầm biến cố thử thách mới bộc lộ hết được.
Nhìn người là nhìn những cái tiểu tiết trong cư xử, mầm mống trong hành động, và xu hướng trong suy nghĩ… không phải chỉ là cái trước mắt đang thấy, ở hiện tại.
Nếu đủ tinh tế và trãi nghiệm, ta có thể nhìn thấy trước con người họ sau này, trước cả bản thân họ.
Có những người cư xử xấu vì hoàn cảnh, và có những người cư xử tốt vì không có lựa chọn nào khác, tốt hơn cho họ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*