Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính

1  
Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.
P/s: mình thấy đúng lắm ạ
@+[188505374579545:0]
@+[217720704973321:0]
@+[225790694163521:0]
@+[310875495619777:0]
@+[297614950282468:0]
@+[316838545017460:0]
@+[139203062860207:0]
@+[314651975234159:0]
@+[157789717657858:0]
@+[225358194209337:0]
@+[335269829834767:0]
@+[296903067014323:0]
@+[160635050708646:0]
@+[239258986143488:0]
@+[335142286514006:0]
@+[336704403008533:0]
@+[285497054831316:0]
@+[350852668263693:0]
@+[182815075150431:0]
@+[244744155595707:0]
@+[225530687522149:0]
@+[216214968461767:0]
@+[274152889309306:0]
@+[244836142253737:0]
@+[317217941633715:0]
@+[156554457781655:0]
@+[141298592648556:0]
Bạn sẽ thấy điều thú vị!
See Translation

11 Comments

 1. Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.

  Bạn đang buồn và cần được chia sẻ T.T
  @+[217720704973321:0]
  @+[225790694163521:0]
  @+[310875495619777:0]
  @+[297614950282468:0]
  @+[316838545017460:0]
  Bạn sắp bị mất việc. Đừng lo lắng! Côg việc mới sẽ có nhiều tốt đẹp hơn.
  @+[314651975234159:0]
  @+[157789717657858:0]
  @+[225358194209337:0]
  @+[335269829834767:0]
  @+[296903067014323:0]
  @+[160635050708646:0]
  @+[239258986143488:0]
  @+[335142286514006:0]
  @+[336704403008533:0]
  @+[285497054831316:0]
  @+[350852668263693:0]
  @+[182815075150431:0]
  @+[244744155595707:0]
  @+[225530687522149:0]
  @+[216214968461767:0]
  @+[274152889309306:0]
  @+[244836142253737:0]
  @+[317217941633715:0]
  @+[156554457781655:0]
  @+[141298592648556:0]

  Bạn sẽ thấy điều thú vị!

 2. Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.

  @+[188505374579545:0]
  @+[217720704973321:0]
  @+[225790694163521:0]
  [310875495619777:0]
  Bạn vừa qua một kỳ thi sinh tử và đang lo lắng về chúng
  @+[316838545017460:0]
  @+[139203062860207:0]
  @+[314651975234159:0]
  @+[157789717657858:0]
  @+[225358194209337:0]
  @+[335269829834767:0]
  @+[296903067014323:0]
  @+[160635050708646:0]
  @+[239258986143488:0]
  @+[335142286514006:0]
  @+[336704403008533:0]
  @+[285497054831316:0]
  @+[350852668263693:0]
  @+[182815075150431:0]
  @+[244744155595707:0]
  @+[225530687522149:0]
  @+[216214968461767:0]
  @+[274152889309306:0]
  @+[244836142253737:0]
  @+[317217941633715:0]
  Bạn hơi đa nghi quá rồi
  @+[141298592648556:0]

  Bạn sẽ thấy điều thú vị!

  • B coppy cả dòng status của m, b thích dòng nào thì bỏ dấu cộng ớ dòng ấy thôi. Xong cmt mới ra b à. Giống m làm phí trên ấy

 3. Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.
  P/s: mình thấy đúng lắm ạ

  @+[188505374579545:0]
  @+[217720704973321:0]
  @+[225790694163521:0]
  @+[310875495619777:0]
  @+[297614950282468:0]
  @+[316838545017460:0]
  @+[139203062860207:0]
  @+[314651975234159:0]
  @+[157789717657858:0]
  @+[225358194209337:0]
  @+[335269829834767:0]
  @+[296903067014323:0]
  @+[160635050708646:0]
  @+[239258986143488:0]
  @+[335142286514006:0]
  @+[336704403008533:0]
  @+[285497054831316:0]
  @+[350852668263693:0]
  @+[182815075150431:0]
  @+[244744155595707:0]
  @+[225530687522149:0]
  @+[216214968461767:0]
  @+[274152889309306:0]
  @+[244836142253737:0]
  @+[317217941633715:0]
  @+[156554457781655:0]
  Có người muốn hại bạn

  Bạn sẽ thấy điều thú vị!

 4. Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.
  P/s: mình thấy đúng lắm ạ

  @+[188505374579545:0]
  @+[217720704973321:0]
  @+[225790694163521:0]
  Bạn đang ko có việc j để làm. Rảnh rỗi wá, mún phá phách wá đi >.< @+[297614950282468:0] @+[316838545017460:0] @+[139203062860207:0] @+[314651975234159:0] @+[157789717657858:0] @+[225358194209337:0] @+[335269829834767:0] @+[296903067014323:0] @+[160635050708646:0] @+[239258986143488:0] @+[335142286514006:0] @+[336704403008533:0] @+[285497054831316:0] @+[350852668263693:0] @+[182815075150431:0] @+[244744155595707:0] @+[225530687522149:0] @+[216214968461767:0] @+[274152889309306:0] @+[244836142253737:0] @+[317217941633715:0] @+[156554457781655:0] @+[141298592648556:0] Bạn sẽ thấy điều thú vị!

  • B coppy cả dòng status của m, b thích dòng nào thì bỏ dấu cộng ớ dòng ấy thôi. Xong cmt mới ra b à. Giống m làm phí trên ấy

 5. Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Dùng điện thoại thôi.
  P/s: mình thấy đúng lắm ạ

  @+[188505374579545:0]
  @+[217720704973321:0]
  @+[225790694163521:0]
  @+[310875495619777:0]
  @+[297614950282468:0]
  @+[316838545017460:0]
  @+[139203062860207:0]
  @+[314651975234159:0]
  @+[157789717657858:0]
  @+[225358194209337:0]
  @+[335269829834767:0]
  @+[296903067014323:0]
  @+[160635050708646:0]
  Hãy quan tâm hơn đến người ấy
  @+[335142286514006:0]
  @+[336704403008533:0]
  @+[285497054831316:0]
  @+[350852668263693:0]
  @+[182815075150431:0]
  @+[244744155595707:0]
  @+[225530687522149:0]
  @+[216214968461767:0]
  @+[274152889309306:0]
  @+[244836142253737:0]
  @+[317217941633715:0]
  @+[156554457781655:0]
  @+[141298592648556:0]

  Bạn sẽ thấy điều thú vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*