Chân dung khách hàng khó tính nhất hệ mặt tời

Chân dung khách hàng khó tính nhất hệ mặt tời
Khó phục vụ nhất là những người…
Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy.
Nói rằng đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sợ sẽ không kiếm được nhiều tiền.
Thế bảo là khoản đầu tư lớn, họ lại nói không có tiền hoặc không dám xuống tiền.
Bảo họ thử đại dương xanh và những thứ mới mẻ, họ sợ không có kinh nghiệm.
Còn nói là hãy kinh doanh truyền thống đi, họ lại bảo khó làm lắm, thị trường đỏ.
Nói đây là mô hình kinh doanh mới, họ sợ nó là đa cấp.
Bảo họ mở một cửa hàng, họ sẽ nói tốn công sức, không được tự do.
Bảo họ điều hành một công việc kinh doanh mới, họ nói chẳng đủ chuyên môn.
Vâng, Khó phục vụ nhất là những người nghèo, mà lại không dám tin mình nghèo, lừa mình dối người.

Nhưng nghèo mà đẹp trai thì chấp nhận được
.
..

….
…..
Ảnh: fb nhắc năm ngoái mỡ màng phết
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*