Bữa trưa ăn bát thập cẩm thêm khoai dẻo mới đủ chất còn quẩy đơn chè chiều nay cho ace tổng kết 1 tuần làm việc ạ

1  
Bữa trưa ăn bát thập cẩm thêm khoai dẻo mới đủ chất còn quẩy đơn chè chiều nay cho ace tổng kết 1 tuần làm việc ạ. ^^
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*