Bố : ngày ni con ra đồng phụ Bố phơi khô rạ

Bố : ngày ni con ra đồng phụ Bố phơi khô rạ, xong rồi mang về nhà chất ụ rơm mai mốt để dành cho Bò.
Con : dạ lương con nhận bằng Trump tệ, Bố cứ quy ra thóc rồi trả cho con.
Bố : mùa này nhà mình làm có 1 sào lúa, để Bố bán hết trả ngày lương cho con rồi nhà mình nhịn ăn.
P/S : ơn Giàng vụ Đông Xuân này nhà mình chỉ làm có 1 sào lúa thôi mà phải gieo sạ đến lần thứ 3 mới được. Bố được tặng danh hiệu bác nông rân xuất sắc nhất.
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*