Bảo anh ý là: Min cười đi để chụp hình

Bảo anh ý là: Min cười đi để chụp hình!
Cái, ảnh: Nô nô nô nồ!
Xong ảnh ra cầm điện thoại của mẹ, mở màn hình trước xong e e bảo mẹ chụp selfie cho anh ý. Anh ý tự nhìn màn hình tự cười lừa tình các kiểu cả 1 series

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*