Bạn Sóc là người crazy với màu sắc

Bạn Sóc là người crazy với màu sắc, đặc biệt là cầu vồng. Và dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân…. 🙂 cực kỳ kiên định giữ chính kiến, cho dù thỉnh thoảng nhìn bạn giống cái cầu vồng di động 🙂
Vậy là mẹ phải làm tường cầu vồng, đặt mua bộ chăn cầu vồng và 1 cái thảm cầu vồng.
Hy vọng cuộc sống của bạn ý luôn là “cầu vồng rực rỡ “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*