Bài học rất hay về tổ chức hệ thống phòng không của USSR

Bài học rất hay về tổ chức hệ thống phòng không của USSR, quả đấm thép bị mục ở tầng thấp. Rust bay dọc đường sắt Leningrad-Moscow để hạ cánh ở Quảng trường đỏ, mặc dù radar cảnh giới của Liên xô phát hiện ngay khi Rust bay vào lãnh thổ , các máy bay chiến đấu Mig điều tới để bắn hạ đã bay quá nhanh nên không thể nhận ra bằng mắt thường mục tiêu tầm thấp bay tốc độ chậm và chờ để điều được trực thăng của bộ đội biên phòng thì ôi thôi Rust đã hạ cánh. Tổ chức ngành dọc và ngành ngang mãi là bài học tốt trong tổ chức hệ thống.
See Translation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*