Ảnh của mình cũng được bạn bè kéo về minh họa thơ nhé

Ảnh của mình cũng được bạn bè kéo về minh họa thơ nhé !
Mình thì từ thuở bé có bao giờ dám làm thơ. Từ ngày tập tọng nhiếp ảnh đâm ra vật vã xếp chữ cho xuôi tai, cho vần, cho vui vui thôi. Ấy thế mà thích!
( Cũng mở ngoặc thêm rằng vài người thân không thích, nhắn mình đừng dại gì giãi bày cảm xúc, đừng bày trò thơ thẩn …Thật tình mình thiếu tinh tế, nhạy cảm của chất thơ để bước vào đó nhưng….mình thích thẩm thơ và mình hơi ngu ngơ với đời nên …cứ làm điều mình thích rồi thì điều chỉnh dần vậy. Cơ bản đời chẳng có vẹo gì lớn, chém gió, vui vẻ hay đi ngắm cảnh, chụp hình, viết vài bài tản văn cho nó đỡ tiếc chữ chứ bạn gọi mang truyện đi in mà muốn trốn biệt đây. Toàn mây, gió, trăng, sao, hoa lá ….cho đỡ vui thôi!)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*