“And Mr

“And Mr. Moon, he came by, to say goodnight to you” (the Michael Learns To Rock). Tạm biệt bác Ban Ki-moon (tức Phan Cơ Văn, gốc Sài Sơn, Quốc Oai – thông tin nghiêm túc, đáng tin cậy. Tất nhiên là đáng tự hào, nhưng tự hào khiến ta phải suy nghĩ, nhất là trong những ngày đầu năm, làm gì để nước Việt phát triển hơn, chứ không phải tự hào là người Việt thông minh bô lô ba la…)/ CHÚC MỪNG BÁC HOÀN THÀNH THÀNH CÔNG 2 NHIỆM KỲ TỔNG THƯ KÝ LHQ TRONG BỐI CẢNH THẾ GIỚI NHIỀU THAY ĐỔI. Happy New Year to everyone!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*