ÁI CHẲNG ĐAN

ÁI CHẲNG ĐAN
(Ngũ độ thanh)
*****************************
Lệ vẫn rơi đều ái chẳng đan
Ngàn yêu lỗi hẹn bởi tơ đàn
Len bờ kỉ niệm câu hờn trỗi
Dõi nẻo ân tình khúc thệ tan
Một cõi vô hình rơi góc biển
Vài cây cá thể đợi sau giàn
Mong tìm bạn cũ lời xưa gửi
Chữ phúc mơ tìm ở thế gian
*****************************
Bùi Tấn Hoàn. (634)
*****************************

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*