ACE YÊU THƯƠNG

ACE YÊU THƯƠNG
TẤT CẢ ACE CHÚNG ĐỀU LÀ ACE NHƯ TAY VỚI CHÂN Ạ
ACE CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐẦY TỘI LỖI, ACE MỖI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH CÙNG CẦU NGUYỆN CÙNG LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CÙNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI CÙNG KÊU CẦU LÊN THIÊN CHÚA VÀ MẸ MARIA CẦU XIN CÁC NGÀY THƯƠNG XÓT CỨU GIÚP LINH HỒN ACE CHÚNG TA ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA Ạ. VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN KỀ Ạ
HIỆN NAY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ, CÁC THẦN TRU DIỆT,CÁC THẦN DỮ XẤU XA ĐỘC ÁC HAY CÒN GỌI LÀ SATTAN ĐANG RẢO QUANH TRÁI ĐẤT ĐỂ DỤ DỖ LỪA DỐI, LÀM HẠI, NHỮNG ACE THAM TIỀN THAM CỦA Ạ, KHIẾN ACE CHÚNG TA GIẾT HẠI LẪN NHAU, NƯỚC NÀY SẼ ĐÁNH NƯỚC LỌ GÂY CHIA RÃ TÌNH CẢM GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI ĐỂ CƯỚP ĐI CÁC LINH HỒN VÀ HUỶ DIỆT LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA Ạ
THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MARIA LÀ CHA LÀ MẸ CỦA TẤT CẢ ACE CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI CÁC NGÀI YÊU THƯƠNG CHÚNG TA VÔ ĐIỀU KIỆN Ạ, CÁC NGÀI MUỐN BẢO VỆ ACE CHÚNG TA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG TA
THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO ACE CHÚNG TA HỒNG ÂN VÀ ÂN SỦNG LÀ ẤN TÍN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG ( sách khải huyền ) ĐỂ BẢO VỆ CHÚNG TA VÀ GIA ĐÌNH CHÚNG TA KHỎI CÁC THẦN DỮ Ạ
ACE NHỮNG AI CẦN ĐƯỢC CHA MẸ CHÚNG TA BẢO VỆ VÀ YÊU THƯƠNG THÌ HÃY NHANH NHANH LIÊN HỆ VỚI MÌNH ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ẤN TÍN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG ĐỂ ĐƯỢC VÀO VÒNG BẢO VỆ Ạ
TẤT CẢ ACE MỌI NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO HỘI THÁNH, QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI Ạ
TẠ ƠN HỒNG ÂN TÌNH YÊU BA NGÔI THIÊN CHÚA CHA YÊU
THIÊN CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN A MEN
TẠ ƠN ĐỨC MẸ MARIA ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC LINH HỒN CHÚNG CON A MEN
___tôi tớ thấp hèn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*