No Picture

NGHỈ 30

April 30, 2017 climegaads 0

NGHỈ 30.4 Sáng nay về vườn cò Hòn đất Kiên giang, nằm trên võng dưới bóng rừng tràm thư giãn. Nhưng giờ, 3G đã đến […]

No Picture

TƯỞNG NIỆM

April 30, 2017 climegaads 0

TƯỞNG NIỆM (Hồng Thanh Quang) Nâng chén cùng nhau, đồng đội, Những người rừng đã về lại thành đô. Rưng rưng mắt, run run tay […]