No Picture

Ðức Phật dạy:

March 25, 2017 climegaads 0

Ðức Phật dạy: “Ðệ tử của ta tuy ở xa ta vài nghìn dặm, luôn nghĩ đến giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ […]

No Picture

Khi yêu một người

March 23, 2017 climegaads 0

Khi yêu một người, Ai cũng mong muốn tình cảm của mình được đáp lại. Nhưng rồi, Khi tỏ tình, Bị từ chối… Trái tim […]

No Picture

Em ngược đường

March 23, 2017 climegaads 0

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du […]