̣ĐỜI NGƯỜI

̣ĐỜI NGƯỜI.
Đời người gió thoảng mây bay .
Oe oe khóc đó hôm nay bạc đầu .
Đâu đây vẳng tiếng kinh cầu .
Hồi chuông đổ vội dứt sầu thiên thu ……
Đời người một chuyến chu du .
Trầm luân bể khổ âm u cỏi trần .
Ai kia hám lợi tranh phần.
Mai ra nghĩa địa còn cần thứ chi ….!?
Đời người vui được mấy khi .
Đã yêu xin hãy cho đi chính mình .
Sống sao vẹn nghĩa chung tình .
Để không hối hận ngoái nhìn hôm qua…..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*