#Tổng

1  
#Tổng_ kho #Tinh_ bột_Nghệ_Thu_Vũ.
Gắng cho xong chỗ này nào. 50kg tắm trắng thuốc bắc cho khách buôn cộng thêm đơn Nghệ buôn nổ ầm ầm cả đem không ngủ vì khách ui nhé.
See Translation

20 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*