#Tổng

1  
#Tổng_kho #Tinh_ bột_ nghệ_ Thu_ Vũ.
Giờ này cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Còn em thì phải lên đường gửi nốt chuyến hàng cuối cho khách đã.
See Translation

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*