Thành quả rực rỡ

Thành quả rực rỡ….
Đó là thành quả của công cuộc cải cách hành chính mà toàn hệ thống chính trị vào cuộc, coi là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong khi VN thuộc top các nước bị ung thư nhiều nhất và dân nghèo vào loại đáy.
Bao bệnh nhân quằn qoại chết trong đau khổ thì các cơ quan có trách nhiệm vẫn đang chạy xin phép….
Nói thiệt là đọc xong mà không biết hận ai ? Nhưng thấy đau, thấy xấu hổ quá !!!

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*