No Picture

̣ĐỜI NGƯỜI

April 2, 2017 climegaads 0

̣ĐỜI NGƯỜI. Đời người gió thoảng mây bay . Oe oe khóc đó hôm nay bạc đầu . Đâu đây vẳng tiếng kinh cầu . […]

No Picture

Ðức Phật dạy:

March 25, 2017 climegaads 0

Ðức Phật dạy: “Ðệ tử của ta tuy ở xa ta vài nghìn dặm, luôn nghĩ đến giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ […]