No Picture

SÁCH TOÁN SINGAPORE

April 30, 2017 climegaads 14

SÁCH TOÁN SINGAPORE Sách đợt này chỉ đủ cho số lượng những người đăng ký trước 5 giờ chiều ngày 12/4 cho hai bộ mẫu […]

No Picture

DẠO CHƠI SINGAPORE

April 30, 2017 climegaads 0

DẠO CHƠI SINGAPORE Chiều qua, thấy thanh thản vì đã xong cái việc quan trọng nhất là nhận được sách toán, bèn quyết định dạo […]

No Picture

1

April 30, 2017 climegaads 0

1. Tử tế là sống biết ước mơ. 2. Tử tế là rác rơi, rác vãi phải cho vào thùng. 3. Tử tế là chăm […]

No Picture

CÓ THẾ CHỨ

April 30, 2017 climegaads 0

CÓ THẾ CHỨ Như vậy là qua một thời gian đưa vào thưc thi đã bộc lộ những bất cập, thông tiền nhưng tắc hậu; […]

No Picture

13 REASONS WHY

April 29, 2017 climegaads 51

13 REASONS WHY Rảnh rỗi nên dạo này mình cũng chạy theo xu thế: xem series phim này. Bình thường thì mình sẽ không xem […]