No Picture

Dẫu có buồn

September 21, 2017 climegaads 22

Dẫu có buồn, Dẫu có vui cũng là kỷ niệm . Giọt nước mắt lăn dài , Ngừoi iu hỡi thôi đành. Ta chia tay […]