– Các con hãy nhắm mắt, cầu Phật và Chúa cho kẹo.
– Mấy bé làm xong, mở mắt ra chẳng thấy gì cả.
– Bây giờ các con hãy nhắm mắt cầu bác Hồ cho kẹo.
– Mấy cháu mở mắt ra thì thấy kẹo trước mắt mình. Ôi cha mẹ ui! Bác Hồ còn linh thiêng hơn Chúa, Phật.
– Các con thấy không? Bác Hồ còn linh thiên hơn cả Trời Phật. Từ nay các con hãy nghe theo lời bác Hồ để làm cháu ngoan nhe.
*** Me kiếp làm cô thầy cho mấy đứa tiểu học, nghèo chiết mẹ chỉ vì vài triệu đồng/tháng. Không đủ ăn mà còn tiếp tay cs để tuyên truyền mị dân. Không tội nghiệp cho những người làm nhà giáo với đầu óc nô lệ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*