…hạnh phúc chính là những điều gần gũi xung quanh ta, những thứ chân thành giúp xã hội ngày càng văn minh và cùng nhau phát triển.
Không khí mấy ngày hôm nay thật tuyệt, chúng tôi cùng những người bạn TNV đến từ HSBC thi đua nhau làm nhà phao (nhà bè) cho bà con vùng rốn lũ Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Đó không chỉ là sự thúc đẩy về mặt tiến độ hay tinh thần, mà nó còn giúp chúng tôi có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục viết lên những câu chuyện về NHÀ CHỐNG LŨ trên khắp đất nước Việt Nam.
– Nhà Chống Lũ – Sợ lũ là chuyện xưa cũ
#NhàChốngLũ
#NCLfoundation
#nhàantoàn
#nhàphao
#TânHoá
#TúLàn
#QuảngBình
#TôiTin
#WhenWeBelieve
#HSBC

3 Comments

  1. Thành công đến từ ý nghĩa của dự án, của sự hợp tác giữa NCL và HSBC, thành công đến từ hạnh phúc của người dân và thành công hơn nữa là có nhiều bạn TNV đã biết thế nào là buloong, ốc, vít, cờ- lê, biết cột, kèo, đòn mái…để phối hợp nhịp nhàng lắp ghép nhà vượt số lượng và tiến độ thời gian! Thật ấn tượng và tuyệt vời !

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*