No Picture

̣ĐỜI NGƯỜI

April 2, 2017 climegaads 0

̣ĐỜI NGƯỜI. Đời người gió thoảng mây bay . Oe oe khóc đó hôm nay bạc đầu . Đâu đây vẳng tiếng kinh cầu . […]